Kontakt

 

  • +48 517-757-111
  • fotobudkalusterko@gmail.com
  • Inowrocław
Znajdziesz nas na
[caldera_form id="CF608aacb082468"]

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, a więc także i w Polsce, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje na temat przetwarzania Waszych danych (dane osobowe oraz adres email i nr telefonu) których administratorem jest: FOTOMANUFAKTURA ZUZANNA MUSIAŁ, ul. Marulewska 69, 88-100 Inowrocław
NIP 5562673994
Możecie się z nami skontaktować:

* pod numerem telefonu: +48 607 965 332
* wysyłając nam e-mail na adres kontakt@photointhebox.pl
* lub korzystając z adresu korespondencyjnego: FOTOMANUFAKTURA ZUZANNA MUSIAŁ, ul. Marulewska 69, 88-100 Inowrocław

Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu końca realizacji zlecenia lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
W toku przetwarzania Waszych danych możemy przekazywać je naszym
pracownikom mającym stosowne upoważnienia.

Każdemu Klientowi przysługują następujące prawa:

* dostępu do danych
* poprawiania danych
* żądania usunięcia danych
* ograniczenia przetwarzania danych
* a także do przenoszenia danych oraz do złożenia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług.
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt.